Portfolio Lukas Vorcak & bladeblade

FACEBOOK

      V prípade dohody TFP

1. Fotograf  má právo :

 užít a publikovat fotografie modelky a části těchto fotografií :

1.  Na médiích papírových, filmových, elektronických i jiných.
2.  Ve formě původní, retušované nebo jinak upravené.
3. Pro účely umělecké, reklamní, prezentační, ilustrační i jiné bez jakéhokoli časového, místního a obsahového omezení, osobně nebo prostřednictvím třetí strany, která jedná s jeho souhlasem.

2. Modelka má právo :

 užít tyto fotografie a jejich části :

1.  Na médiích papírových, filmových, elektronických i jiných.
2.  Ve formě retušované nebo jinak upravené.
3. Pro účely umělecké a pro účely vlastní prezentace bez jakéhokoli časového, místního a obsahového omezení, osobně nebo prostřednictvím třetí strany, která jedná s jeho/jejím souhlasem.

3. Finanční a jiné nároky

1.  Nároky modela/modelky jsou uspokojeny předáním upravených fotografiemi v plném rozlišení a v rozlišení pro publikování na internetu. Počet a výběr fotografií závisí na rozhodnutí fotografa, není li dohodnuto jinak.
2. Fotograf nemá nárok na finanční ani jiná plnění za užití fotografií modelkou podle odst. 2
3. Modelka nemá nárok na finanční ani jiná plnění za užití fotografií fotografem podle odst. 1

2013 | Created by: Lukas Vorcak | All rights reserved.